ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО
АЛФА БРОКЕР АД КУМАНОВО
info@alfabroker.mk
+389 70 222 105

Со нашите лиценцирани брокери, експерти во областа на осигурувањето, ќе си обезбедите најдобри совети и информации, со јасни и разбирливи објаснувања за сите услови кои се дел од осигурителната полиса која ја купувате.

Спротивно на уверувањата на повеќето корисници, цената на брокерите е всушност подобра од цената на директното осигурување.
Причината за ова главно се должи на тоа што брокерите својот надоместок го добиваат од осигурителните компании, кои обезбедуваат различни стапки за осигурителните брокери, со цел премиите да бидат пониски. Доколку се запрашате зошто осигурителните компании обезбедуваат специјални брокерски цени, одговорот е едноставен, затоа што ризикот за осигурителната компанија е помал. Нашите брокери се професионално обучени да ја изберат вистинската полиса за своите клиенти и да ги избегнат непотребните трошоци.

Осигурување возила Осигурување имоти Осигурување лица
Автоодговорност Домаќинско осигурување Патничко осигурување
Зелена карта Имот на правни лица Осигурување од незгода
Каско Земјоделско осигурување Доброволно здравствено осигурување
Гранично осигурување Осигурување на деца, ученици и студенти
 
Осигурување транспорт Осигурување одговорност Осигурување на живот
ЦМР Професионална одговорност
Меѓународен транспорт Општа одговорност
Домашен транспорт
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО АЛФА БРОКЕР АД КУМАНОВО
Улица: Доне Божинов бр.15
1300 Куманово
Република Македонија
Тел: +389 70 222 105
Тел: +389 75 286 708
Емаил: info@alfabroker.mk

Подружница Железничка
Тел: +389 78 370 066
Емаил: zeleznicka@alfabroker.mk
Станица за технички преглед на возила Автоконтрол

Подружница Доброшане
Тел: +389 77 746 409
Емаил: dobrosane@alfabroker.mk
Станица за технички преглед на возила Автоконтрол Плус

Финанасии
Тел: +389 71 690 671
Емаил: finansii@alfabroker.mk